HỆ THỐNG XỬ LÝ & KHAI THÁC SỬ DỤNG DỮ LIỆU TỪ TB.GSHT
THUỘC TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Hiện tại hệ thống đang gặp sự cố về việc nhận dữ liệu, phần dữ liệu trên hệ thống hiện tại chưa khai thác được.
Nếu có yêu cầu tra cứu dữ liệu, đề nghị truy cập và khai thác ứng dụng của các nhà cung cấp dịch vụ Giám sát hành trình.
Xin trân trọng cảm ơn!